תקנון האתר

תנאי שימוש אתר קפה עלית –  STRAUSS COFFEE PROFESSIONAL

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שטראוס קפה בי וי (להלן בהתאמה: "האתר" ו-"Strauss coffee professional") הפעיל בכתובת  Strausscoffee-pro.co.ilתנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ובעת הזמנת המוצרים המוצעים בו. קרא תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין Strauss coffee professional. השימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים מתוכו, מעידים על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות מדיניות הפרטיות והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (כולם ביחד להלן: "המסמכים המחייבים"). התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

השירות באתר

השירות באתר ניתן ללקוחות העסקיים של Strauss coffee professional. 

האתר מציג ומציע מגוון מכונות קפה להשאלה מסוגים שונים המותאמים לצרכיו של הלקוח (להלן: "מכונות הקפה") וכן מציע מוצרי קפה ואבקות למכונה כגון: פולי קפה ו/או קפה פילטר ו/או אבקות למכונה ו/או קפסולות קפה מתוצרת שטראוס קפה עבור מכונות הקפה השונות והכל בהתאם למסלול השירות בו יבחר הלקוח. מוצרי הקפה אינם נמכרים בנפרד אלא רק כחלק ממסלול השירות בעת השאלת מכונת הקפה. 

בכל שאלה הנוגעת לאתר, מוצרים המופיעים בו, הזמנות וברורים, תוכל לפנות אלינו באמצעות מילוי טופס הבקשה המופיע באתר תוך ציון פרטי הפונה (שם ושם משפחה), שם בית העסק, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון, ונציג ישוב אליך בהקדם.

קבלת השירות כאמור לעיל הינה בתנאי תשלום של שוטף +30 בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית בלבד. 

ככל ויבחר הלקוח לסיים התקשרות טרם סיום המסלול אליו התחייב, יחויב בסך של 20% מאובדן הכנסה הממוצע (לכל מכונה) במצטבר עד תום תקופת המסלול. 

מסלולי השירות

Strauss coffee professional רשאית לשנות בכל עת, לפי ראות עיניה, את היצע ומגוון מסלולי השירות המוצעים באתר. אשר על כן, העובדה שמסלול מסוים הופיע באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיופיע שוב גם בעתיד. מובהר כי מכונת הקפה במסלול הפיקס ובמסלול ללא התחייבות הינה רכוש בלעדי של Strauss coffee professional ובמסלול קפסולה ומכונה במתנה, יהא זכאי למתנה רק ככל והלקוח סיים את המסלול.


פרטים אישיים

הפרטים האישיים שמסרת בעת מילוי טופס הבקשה ישמרו במאגר הצרכנים של שטראוס גרופ בע"מ שמספרו: 369753 אינך חייב לפי חוק למסור לנו פרטים אלה, אולם לא נוכל להשיב לפנייתך.

 

דיוור שיווקי

לאחר שמסרת את פרטיך בטופס הבקשה ובמידה ונתת את הסכמתך לקבלת דיוור שיווקי, Strauss coffee professional תהא רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח לך עדכונים, בדואר אלקטרוני, בפקס ובמסרונים (SMS) ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר ודברי פרסומת, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982. בכל עת, תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לStrauss coffee professional על סירובך לקבל דברי פרסומת, דרך כלל או מסוג מסוים, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שתשלח Strauss coffee professional ו/או מי מטעמה. הדיוור השיווקי עשוי להישלח מכל אחת מחברות הבת בקבוצת שטראוס לרבות שטראוס גרופ בע"מ, שטראוס מים בע"מ וכיו"ב.


תקלות ותחזוקה שוטפת

הטיפול במכונות הקפה, מכל מין וסוג, ובכלל זה תיקון תקלות, החלפת חלפים ותחזוקה שוטפת יעשה אך ורק על ידי Strauss coffee professional או בהנחייתה המפורשת.

במשך תקופת מסלול השירות אותו בחר הלקוח, תיתן Strauss coffee professional ללקוח שירות תיקון תקלות, החלפת חלפים ותחזוקה שוטפת וזאת בהתאם ובכפוף למפורט במסמך תנאי השירות הרלבנטי. מוקד השירות זמין 24/7 בטלפון 1-700-70-5001.

מבצעים, הטבות והנחות

Strauss coffee professional רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. Strauss coffee professional רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

מובהר כי אין כפל קופונים ו/או מבצעים ו/או הטבות.

אספקה בתוך 24 שעות

Strauss coffee professional מציעה ללקוחותיה אספקה בתוך 24 שעות בהתאם לתנאים שלהלן – 

עסקאות שיבוצעו עד השעה 12:00 בצהריים (כולל) יסופקו עד לתום יום העסקים הבא. עסקאות שיבוצעו לאחר השעה 12:00 יסופקו בתוך 2 ימי עסקים.

ההטבה תינתן מיום _____01/06/21 ועד ליום __________01/08/21. 

עבור מכונות יורה ומליטה בלבד. 

עד שתי עסקאות ליום ועד 2 מכונות ללקוח. 

אזור חלוקה והתקנה מוגבל לאזור חיפה – באר שבע.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

במקרה של רכישת מוצרים שאינם מוצרי מזון, ניתן לבטל את העסקה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר/ים. במקרה של ביטול עסקה, שלא עקב פגם או בנסיבות המפורטות בסעיף 14ה (ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), יש להשיב את המוצר/ים באריזתם המקורית ובשלמותם לשטראוס בכתובת: הסיבים 49, פתח תקווה ת.ד 194. שטראוס תהא רשאית, לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבניהם וזאת בהתאם לחוק.

 

תמונות להמחשה בלבד

תמונות מכונות הקפה באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל,  וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על Strauss coffee professional, או מי מטעמה, אחריות כלשהי.

 

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש באתר באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר ו/או תכניו באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת של Strauss coffee professional לכך, מראש, בכתב ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן). האחריות לשימוש באתר ולכל תוצאה הנובעת ממנו, חלה עליך בלבד:

הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד;

אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת;

אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר;

אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה;

אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;

אין לקשר תכנים לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק;

אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

Strauss coffee professional ו/או מי מטעמה רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי Strauss coffee professional ו/או מי מטעמה בעניין זה.

 

האחריות לשימוש באתר

השימוש באתר נעשה באחריותך הבלעדית והמלאה.

השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Strauss coffee professional ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.

Strauss coffee professional עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, Strauss coffee professional אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי Strauss coffee professional, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל Strauss coffee professional או אצל מי מספקיה.

 

אבטחת מידע

המידע באתר מאובטח ומוגן על פי תקן PCI בינלאומי, כמו כן, Strauss coffee professional מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, Strauss coffee professional לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

קישורים ומידע מסחרי פרסומי באתר

במסגרת הביקור באתר יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כאמור יכול שיהיה מStrauss coffee professional ויכול שיהיה מצדדים שלישיים. במקרים בהם מקורו של מידע זה יהא מצדדים שלישיים, Strauss coffee professional אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכל לבוא לStrauss coffee professional ו/או למי מטעמה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר ואשר מקורו מצדדים שלישיים.

ככל שיש באתר קישוריות ("לינקים") לאתרים אחרים שאינם מנוהלים ומופעלים על-ידי Strauss coffee professional, לא תישא Strauss coffee professional ו/או מי מטעמה באחריות לתוכנם של אותם אתרים ולמידע המתפרסם בהם, לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו, או לכל פרט אחר הקשור בהם. Strauss coffee professional ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על תוכנם של האתרים שתגיע אליהם באמצעות האתר.

 

הפרה ושיפוי

מבלי לגרוע מהוראות כל דין והסכם זה, אתה מתחייב לשפות ולפצות את Strauss coffee professional, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו תפר את תנאים אלה, או תפעל בקשר עם האתר בניגוד להוראות כל דין. שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו לStrauss coffee professional, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם רכושה של Strauss coffee professional בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו לStrauss coffee professional להשתמש בהם.

אין להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מן הנ"ל, לרבות תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מStrauss coffee professional או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים ובעיצובם והשירותים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של Strauss coffee professional מראש ובכתב.

 

פרטיות

Strauss coffee professional מכבדת את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת כאן. והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתתעדכן במסמך המדיניות מעת לעת.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

Strauss coffee professional יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי Strauss coffee professional ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית Strauss coffee professional להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

שינויים בתנאי השימוש

Strauss coffee professional רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש או כל אחד מתנאי השימוש. אם יבוצעו בתנאי שימוש אלו או במסמכים המחייבים שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר לפני כניסת השינויים לתוקף. המשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. אם אינך מסכים עם מי מהתנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. בכל עת תוכל לעיין בתנאים העדכניים באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

 

דין וסמכות שיפוט

הדין החל על השימוש באתר, על רכישה באמצעותו ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל. 

 

תנאים ממצים

תנאים אלה ממצים אל כל המוסכם בינך לבין Strauss coffee professional בקשר עם הזמנת מוצרים מהאתר והשימוש באתר. Strauss coffee professional שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר.

 

פנה אלינו

הנך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע לאתר, למוצרים ולשירותים המוצעים בו באמצעות מוקד השירות 24/7 בטלפון 1-700-70-5001 ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

תודה שפנית אלינו,

אחד ממומחי הקפה שלנו
ייצור איתך קשר בהקדם